Otisk

Noris-Blattgold GmbH
Rennmühle 3
91126 Schwabach
Německo

Telefon: +49 9122 / 9 89 30
Fax: +49 (0)9122 / 7 32 45
info@platkovezlato.cz
www.platkovezlato.cz

Jednatel: Armin Haferung
Místní soud v Norimberku
HRB 32343
DIČ: DE 303 733 224

Odpovědnost za obsah
Armin Haferung

Právní informace
Evropská komise poskytuje platformu pro online řešení sporů (OS). Tuto platformu naleznete na adrese http://ec.europa.eu/consumers/odr/
Společnost Gerstendörfer GmbH se zásadně nechce ani není povinna účastnit řízení o řešení sporů před rozhodčí komisí pro spotřebitelské spory.

Podmínky používání webové nabídky

Obsah online nabídky
Provozovatel této online nabídky (dále jen "provozovatel") nenese žádnou odpovědnost za aktuálnost, správnost, úplnost a kvalitu uvedených informací. Nároky z odpovědnosti vůči provozovateli za majetkovou nebo nemajetkovou újmu způsobenou použitím nebo nepoužitím poskytnutých informací nebo použitím nesprávných nebo neúplných informací jsou zásadně vyloučeny, pokud na straně provozovatele nedošlo k prokazatelnému úmyslnému zavinění nebo hrubé nedbalosti. Všechny nabídky se mohou změnit a nejsou závazné. Provozovatel si výslovně vyhrazuje právo měnit, doplňovat nebo odstraňovat části stránek nebo celou nabídku bez předchozího upozornění nebo dočasně či trvale přerušit její zveřejňování.

Odkazy a propojení
Provozovatel nenese odpovědnost za žádný obsah, na který odkazují nebo na který odkazují jeho stránky - pokud není plně obeznámen s nezákonným obsahem a není schopen zabránit návštěvníkům svých stránek v prohlížení těchto stránek.
Provozovatel proto výslovně prohlašuje, že v době vytvoření odkazů byly příslušné odkazované stránky bez nezákonného obsahu. Provozovatel nemá žádný vliv na současnou a budoucí podobu a obsah odkazovaných nebo odkazovaných stránek. Proto se tímto výslovně distancuje od veškerého obsahu všech odkazovaných nebo odkazovaných stránek, které byly změněny po nastavení odkazu. Toto prohlášení se vztahuje na všechny odkazy a reference uvedené na vlastních webových stránkách provozovatele, jakož i na příspěvky třetích stran v knihách hostů, diskusních fórech a poštovních konferencích zřízených provozovatelem. Odpovědnost za nezákonný, nesprávný nebo neúplný obsah a zejména za škody vzniklé v důsledku použití nebo nepoužití takových informací nese výhradně poskytovatel stránek, na které je odkazováno, a nikoli strana, která na danou publikaci pouze odkazuje prostřednictvím odkazů.

Autorské právo a právo ochranných známek
Provozovatel se snaží dodržovat autorská práva ke grafice, zvukovým dokumentům, videosekvencím a textům použitým ve všech publikacích, používat grafiku, zvukové dokumenty, videosekvence a texty, které sám vytvořil, nebo používat grafiku, zvukové dokumenty, videosekvence a texty bez licence. Všechny názvy značek a ochranných známek uvedené na webových stránkách a případně chráněné třetími stranami podléhají bez omezení ustanovením platného zákona o ochranných známkách a vlastnickým právům příslušných registrovaných vlastníků. Pouhá zmínka o ochranné známce neznamená, že není chráněna právy třetích stran. Autorská práva na zveřejněné objekty vytvořené samotným provozovatelem zůstávají výhradně na provozovateli stránek. Jakékoli kopírování nebo použití objektů, jako jsou diagramy, zvuky nebo texty, v jiných elektronických nebo tištěných publikacích není bez souhlasu autora povoleno.

Právní platnost tohoto prohlášení o vyloučení odpovědnosti
Toto prohlášení o vyloučení odpovědnosti je třeba považovat za součást internetové publikace, z níž jste byli odkázáni. Pokud části nebo jednotlivé podmínky tohoto prohlášení nejsou v souladu se zákonem nebo správné, obsah nebo platnost ostatních částí zůstává touto skutečností nedotčena.